Notis dan Arahan Mengenai Peperiksaan Akhir Semester Pendek Sesi 2018/2019 (Diploma).