Pascasiswazah

seksyen ijazah tinggi

Pengajian dan pendidikan pascasiswazah di UMT telah melalui banyak perubahan. Mula ditubuhkan sejak tahun 2001 sebagai Unit Program Luar Kampus dan Sekolah Siswazah terpusat, bermula 1 Ogos 2019, pengajian pascasiswazah kini berada di bawah Bahagian Ijazah Tinggi, Pusat Pengurusan Akademik dan Kualiti.

Sejak tahun 2003, UMT telah menghasilkan lebih daripada 1100 graduan sarjana dan doktor falsafah. Sehingga kini sebanyak 18 bidang pengajian penyelidikan ditawarkan yang terdiri daripada 46 sub bidang dan 314 pengkhususan, manakala bagi program secara kerja kursus pula, sebanyak 11 program ditawarkan yang mana merangkumi kursus-kursus berfokuskan bidang nic UMT iaitu Sumber Laut dan Akuatik. Program-program ini ditawarkan oleh enam buah Fakulti dan empat buah Pusat Kecemerlangan Penyelidikan.

yuran pengajian

** Bayaran pemeriksaan perubatan hanya disertakan untuk pelajar tempatan (kampus UMT). Yuran kajian lapangan akan dikenakan untuk pelajar Semester 1 mulai Pengambilan Februari 2020 (2019 / 2020-2) dan seterusnya

P
R
O
G
R
A
M
M
E
S

sarjana
kerja kursus

sarjana
penyelidikan

phd
penyelidikan

penilaian
kerja kursus

keterangan di sini

coursework procedures
for appeal

description goes here

rujukan pelajar
(untuk Ph.D dan sarjana penyelidikan)
bantuan kewangan

biasiswa
tuanku canselor (BTC)

Dibuka untuk pelajar tempatan Doktor Falsafah sahaja

Dibuka untuk pelajar tempatan Doktor Falsafah sahaja

Dibuka untuk pelajar Doktor Falsafah sahaja

Terbuka untuk semua pelajar pascasiswazah

senarai fakulti