Asasi

pengenalan

Pusat Asasi STEM Universiti Malaysia Terengganu (UMT) merupakan Pusat Asasi pertama seumpamanya ditubuhkan di Malaysia. Diluluskan penubuhannya pada Mei 2017 oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia serta memperoleh akreditasi dari Malaysian Qualifications Agency (MQA), Pusat Asasi STEM telah memulakan semester pertama mereka dengan kemasukan 68 orang pelajar lepasan SPM bagi program Asasi STEM bermula pada sesi Jun 2018.

Matlamat program Asasi STEM ini adalah untuk menyediakan bakal pelajar pra-siswazah UMT
dengan pengetahuan serta kemahiran yang secukupnya dalam bidang STEM iaitu Sains,
Teknologi, Kejuruteraan (Engineering) dan Matematik untuk memasuki program-program
ijazah Sarjana Muda berasaskan STEM di UMT.

keperluan

pengenalan

Pusat Asasi STEM Universiti Malaysia Terengganu (UMT) merupakan Pusat Asasi pertama seumpamanya ditubuhkan di Malaysia. Diluluskan penubuhannya pada Mei 2017 oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia serta memperoleh akreditasi dari Malaysian Qualifications Agency (MQA), Pusat Asasi STEM telah memulakan semester pertama mereka dengan kemasukan 68 orang pelajar lepasan SPM bagi program Asasi STEM bermula pada sesi Jun 2018.

Matlamat program Asasi STEM ini adalah untuk menyediakan bakal pelajar pra-siswazah UMT
dengan pengetahuan serta kemahiran yang secukupnya dalam bidang STEM iaitu Sains,
Teknologi, Kejuruteraan (Engineering) dan Matematik untuk memasuki program-program
ijazah Sarjana Muda berasaskan STEM di UMT.