Bahagian Pengurusan Prasiswazah

Secara amnya Bahagian Pengurusan Prasiswazah menguruskan  menguruskan hal ehwal pengambilan, peperiksaan, pembiayaan dan pengijazahan pelajar  diploma  dan sarjana muda . Bahagian ini terdiri daripada 3 seksyen iaitu   :
 

Seksyen Kemasukan Prasiswazah dan Diploma

 • Menguruskan tawaran kemasukan pelajar.
 • Mengurus pendaftaran kemasukan pelajar baru.
 • Menguruskan pengambilan pelajar antarabangsa.
 • Menguruskan pertukaran pelajar dan mobiliti.
 • Menguruskan maklumat dan data pengambilan.
 • Menghadiri mesyuarat tetap yang berkaitan dengan pengambilan pelajar..
 • Menguruskan Program ‘Jom masuk U’
 • Seminar  Pengajian Tinggi dan  Pameran/Program Out reach.
 •  Menguruskan pengambilan pelajar tempatan.

 

Seksyen Penjadualan  & Rekod Prasiswazah dan Diploma

 • Menguruskan penawaran kursus mengikut program.
 • Menguruskan penjadualan waktu kuliahdan kalendar akademik.
 • Menguruskan pendaftaran kursus pelajar baru.
 • Menguruskan pra pendaftaran kursus.
 • Menguruskan tambah dan gugur kursus.
 • Menguruskan pengecualian kursus.
 • Menguruskan Modul Dekan, .Timbalan Dekan, Ketua Jabatan dan pensyarah
 • Menguruskan permohonan pelajar untuk

(i)     Tukar program pengajian.

(ii)    Tangguh Pengajian.

(iii)  Berhenti/Tarik diri  .

 • Menguruskan gugur nama pelajar dari daftar UMT.
 • Menguruskan permohonan pengesahan PTPTN.
 • Menguruskan permohonan statistik/data pelajar.
 • Menguruskan permohonan pengesahan pelajar.
 • Menguruskan rekod  pelajar.
 • Menguruskan data Mymohes dan Myra.

Seksyen  Peperiksaan Dan Pengijazahan Pra Siswazah

 • Menguruskan jadual pengawasan peperiksaan.
 • Menguruskan slip menduduki peperiksaan.
 • Mengurus dan memantau perjalanan peperiksaan.
 • Menguruskan  keputusan peperiksaan.
 • Mengurus permohonan peperiksaan gantian, peperiksaan ulangan khas,rayuan semakan gred dan rayuan pelajar gagal dan diberhentikan .
 • Menguruskan pelajar bergraduat.
 • Menguruskan pengeluaran sijil akuan sementara bergraduat, transkrip dan skrol.
 • Menguruskan Modul Peperiksaan, Modul Semakan Layak Bergraduat, Modul Graduan, Modul Pensyarah dan Modul Ketua Jabatan.
 • Menguruskan kes tatatertib salah laku akademik.
 •  Menguruskan jadual peperiksaan.

 

©2017 2017 — Updated: March 17, 2019 — Total visits: 34,789 — On-line: 1