Bahagian Pentadbiran Akademik


Bahagian Pentadbiran Akademik secara amnya menguruskan hal ehwal aktiviti pentadbiran akademik , menguruskan kewangan Jabatan Pengurusan Akademik, menguruskan Komplek Kuliah, menguruskan hal ehwal Senat, Majlis Konvokesyen Universiti dan sistem pengurusan kualiti.Bahagian Pentadbiran Akademik terdiri daripada 3 seksyen iaitu

Seksyen Senat Dan Konvokesyen  :

 • Urusetia JK Kurikulum Universiti.
 • Urusetia Mesyuarat Senat Universiti.
 • Urusetia Mesyuarat JK IndukMajlis Konvokesyen Universiti.
 • Urusetia Mesyuarat JK Anugerah dan Hadiah Akademik Universiti.
 • Menguruskan Majlis Konvokesyen Universiti.
 • Menguruskan pakaian akademik dan keperluan konvokesyen.
 • Menguruskan Ijazah Kehormat/Prof Emeritus.

 Seksyen Pentadbiran Dan Perkhidmatan :

 • Menguruskan pelaksanaan ISO (Pengajaran dan Pembelajaran).
 • Urusetia Mesyuarat Kajian Semakan Pengurusan
 • Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana Kualiti.
 • Pengawalan dan pemeriksaan aset.
 • Menguruskan cuti tahunan staf
 • Pengurusan fail dan surat menyurat.
 • Menguruskan pemeriksaan dan verifikasi stok.
 • Menguruskan pengeluaran pesanan jabatan dan pesanan pembelian.
 • Mengurus tuntutan bayaran invois.
 • Menguruskan jadual penggunaan bilik kuliah
 • Memantau keselamatan bilik kuliah
 • Menguruskan penyelenggaraan bilik kuliah
 • Menguruskan aduan kerosakan bilik kuliah
 • Menguruskan maklum balas pelanggan bilik kuliah

Seksyen Perkhidmatan Antarabangsa

 • Urusan insurans bagi pelajar antarabangsa
 • Urusan laporan perubatan bagi pelajar  dan kakitangan antarabangsa.
 • Urusan Personal Bond bagi pelajar  antarabangsa , kakitangan antarabangsa dan ahli keluarga.
 • Urusan database pelajar antarabangsa .
 • Urusan visa pelajar yang menjalani intership/ attachment/ training (inbound mobility).
 • Urusan hebahan dan pemantauan aktiviti untuk pelajar antarabangsa.
 • Urusan kebajikan pelajar antarabangsa.
 • Urusan Program Tabung Latihan Akademik Luar Negara Pelajar.
 • Urusan pengemaskinian Buku Panduan Pelajar Antarabangsa.
 • Urusan Calling Visa ahli keluarga pelajar dan kakitangan antarabangsa.
 • Menguruskan Pas Sosial, Pas Tanggungan,pas pelajar,pas pelajar anak pelajar dan pas kerja bagi  pelajar  dan kakitangan Antarabangsa (pas baru/ pas lanjutan).