e-BORANG


BIL. BORANG  MUAT TURUN
Seksyen Senat dan Rekod Pelajar
1. Borang Permohonan Tangguh Pengajian       
2. Borang Permohanan Bertukar Program       
3. Borang Permohonan Berhenti/Tarik Diri       
Seksyen Pengijazahan dan Peperiksaan
1.  Borang Rayuan Semakan Gred       
2. Borang Permohonan Menduduki Peperiksaan Ulangan Khas       
3. Borang Rayuan Gagal dan Diberhentikan       
4. Borang Penahanan Menduduki Peperiksaan Akhir       
5. Borang Peperiksaan Gantian – Kes Kesihatan       
6. Borang Peperiksaan Gantian – Selain Kes Kesihatan       
7. Borang Kemasukan Markah      

Seksyen Kemasukan dan Promosi

1

Undergraduate Application Form (International Student)