Fasiliti

Jabatan Pengurusan Akademik bertanggungjawab untuk menguruskan Komplek Kuliah Pusat dan komplek kuliah.

Berikut adalah maklumat berkaitan fasiliti di bawah seliaan Jabatan Pengurusan Akademik:  

A) KOMPLEKS KULIAH

     ARAS BAWAH

BIL

BILIK KULIAH

KAPASITI

KELENGKAPAN

1.

KK1

200

KERUSI TABLET

2.

KK2

200

KERUSI TABLET

3.

KK3

200

KERUSI TABLET

4.

Makmal Bahasa

40

BERMEJA

5.

Makmal Aplikasi 1

40

BERMEJA

6.

Makmal Aplikasi 2

40

BERMEJA

ARAS 1

BIL

BILIK KULIAH

KAPASITI

KELENGKAPAN

1.

KK4

100

KERUSI TABLET

2.

KK5

100

KERUSI TABLET

3.

KK6

100

KERUSI TABLET

4.

KK7

100

KERUSI TABLET

5.

KK8

100

KERUSI TABLET

6.

KK9

100

KERUSI TABLET

ARAS 2

BIL

BILIK KULIAH

KAPASITI

KELENGKAPAN

1.

KK10

150

KERUSI TABLET

2.

KK11

150

KERUSI TABLET

3.

KK12

150

KERUSI TABLET

4.

KK13

100

KERUSI TABLET

5.

KK14

100

KERUSI TABLET

6.

KK15

50

KERUSI TABLET

B) IBNU HAYTHAM(IBH) – FST ARAS BAWAH

BIL

BILIK KULIAH

KAPASITI

KELENGKAPAN

1.

IBH 12

150

KERUSI TABLET

2.

IBH 13

150

KERUSI TABLET

3.

MSB

120

AUDI SEAT

4.

MST

120

AUDI SEAT

5.

DSJ

300

AUDI SEAT

6.

Makmal Alsafa

40

BERMEJA

7.

Makmal Aturcara 1

40

BERMEJA

8.

Makmal Aturcara 2

40

BERMEJA

ARAS 1

BIL

BILIK KULIAH

KAPASITI

KELENGKAPAN

1.

Makmal Aturcara 3

40

BERMEJA

2.

Makmal Aturcara 4

40

BERMEJA

ARAS 3

BIL

BILIK KULIAH

KAPASITI

KELENGKAPAN

1.

IBH5

100

KERUSI TABLET

2.

IBH 6

75

KERUSI TABLET

3.

IBH 7

50

KERUSI TABLET

4.

IBH 8

75

KERUSI TABLET

5.

IBH 9

75

KERUSI TABLET

6.

IBH 10

75

KERUSI TABLET

7.

IBH 11

75

KERUSI TABLET

C) DEWAN BINA SYARAHAN – FPE

BIL

BILIK KULIAH

KAPASITI

KELENGKAPAN

1.

BINA SYARAHAN (BS)

220

AUDI SEAT

   D) KOMPLEKS KULIAH PUSAT  ARAS 1

BIL

BILIK

KAPASITI

KELENGKAPAN

1.

DEWAN SEMINAR 1

72

BERMEJA

2

DEWAN SEMINAR 2

72

BERMEJA

3.

AUDITORIUM 1

244

AUDI SEAT

4.

AUDITORIUM 2

244

AUDI SEAT

ARAS 2

BIL

BILIK

KAPASITI

KELENGKAPAN

1.

DK1-01

154

AUDI SEAT

2.

DK1-02

154

AUDI SEAT

3.

DK1-03

154

AUDI SEAT

4.

BK1-04

160

KERUSI TABLET

5.

BK1-03

80

KERUSI TABLET

6.

BK1-02

80

KERUSI TABLET

7.

BK1-01

240

KERUSI TABLET

8.

Makmal Bahasa 1

40

BERMEJA

ARAS 3

BIL

BILIK

KAPASITI

KELENGKAPAN

1.

BK2-06

80

BERMEJA

2.

BK2-05

40

BERMEJA

3.

BK2-04

40

BERMEJA

4.

BK2-03

240

KERUSI TABLET

5.

BK2-02

20

BERMEJA

6.

BK2-01

20

BERMEJA

7.

Makmal Bahasa 2

40

BERMEJA

8.

Makmal Komputer 1

40

BERMEJA

9.

Makmal Komputer 2

40

BERMEJA

ARAS 4

BIL

BILIK

KAPASITI

KELENGKAPAN

1.

BK3-08

80

BERMEJA

2.

BK3-07

40

BERMEJA

3.

BK3-06

40

BERMEJA

4.

BK3-05

50

BERMEJA

5.

BK3-04

90

BERMEJA

6.

BK3-03

30

BERMEJA

7.

BK3-02

70

BERMEJA

8.

BK3-01

70

BERMEJA

ARAS 5

BIL

BILIK

KAPASITI

KELENGKAPAN

1.

BK4-08

140

KERUSI TABLET

2.

BK4-07

70

KERUSI TABLET

3.

BK4-06

70

KERUSI TABLET

4.

BK4-05

80

KERUSI TABLET

5.

BK4-04

180

KERUSI TABLET

6.

BK4-03

60

KERUSI TABLET

7.

BK4-02

130

KERUSI TABLET

8.

BK4-01

130

KERUSI TABLET

 

PENGGUNAAN DAN SEWAAN BILIK KULIAH

Berikut merupakan kadar sewa/caj yang dikenakan :

BIL

BILIK KULIAH

KAPASITI

KADAR SEWA

(RM)/HARI

1.

KK1

200

100.00

2.

KK2

200

100.00

3.

KK3

200

100.00

4.

KK4

100

100.00

5.

KK5

100

100.00

6.

KK6

100

100.00

7.

KK7

100

100.00

8.

KK8

100

100.00

9.

KK9

100

100.00

10.

KK10

150

100.00

11.

KK11

150

100.00

12.

KK12

150

100.00

13.

KK13

100

100.00

14.

KK14

100

100.00

15.

MK5

100

100.00

16.

MK6

75

100.00

17.

MK8

75

100.00

18.

MK9

75

100.00

19.

MK10

75

100.00

20.

MK11

75

100.00

21.

MK12

150

100.00

22.

MK13

150

100.00

23.

MSB

120

100.00

24.

MST

120

100.00

25.

DSJ

302

300.00

SYARAT-SYARAT MENGGUNAKAN DEWAN/BILIK KULIAH

1)   Tidak dibenarkan sama sekali membawa masuk makanan dan minuman ke dalam dewan.

 2)   Semua peralatan seperti kerusi, meja dan lain-lain tidak dibenarkan sama sekali dialih melainkan setelah mendapat kebenaran daripada pihak UMT

 3)   Penggunaan dewan/bilik adalah tidak melebihi jam 12.00 malam, melainkan setelah diluluskan oleh pihak UMT

 4)   Bagi agensi swasta, bayaran sewaan hendaklah dijelaskan seboleh-bolehnya tiga (3) hari sebelum tarikh penggunaan Dewan/Bilik Kuliah. Setiap pembayaran perlu disertakan bersama-sama Surat Akuan Penggunaan Dewan/Bilik Kuliah UMT.

 5)   Bagi Agensi Kerajaan, Surat Akuan Penggunaan Dewan/Bilik Kuliah hendaklah dihantar kepada kami selewat-lewatnya satu (1) minggu sebelum hari penggunaan.

 6)   Jika terdapat caj tambahan, pihak kami akan mengeluarkan bil tambahan bagi penggunaan peralatan dan perkhidmatan tersebut.

 7)   Pembayaran bolehlah dibuat melalui Tunai, Draf Bank, Pesanan Belian/Kerajaan (Local Order). Pembayaran melalui cek tidak akan diterima. (Segala pembayaran perlu dibuat atas nama “Bendahari Universiti Malaysia Terengganu”).

 8)   Pembayaran perlu dibuat di Kaunter Terimaan, Pejabat Bendahari UMT.

 9)   Bagi Agensi Swasta, jika sekiranya UMT tidak menerima bayaran sebagaimana yang tercatat pada perkara 4, kelulusan yang diberi akan terbatal dengan sendirinya.

   BORANG TEMPAHAN BILIK KULIAH©2017 2017 — Updated: March 17, 2019 — Total visits: 34,794 — On-line: 2