Seksyen Penjadualan Kuliah dan Konvokesyen


 • Menguruskan pengesahan skema kursus pelajar tempatan dan antarabangsa.
 • Menguruskan penawaran kursus mengikut program.
 • Menguruskan Penjadualan waktu kuliah dummy dan muktamad.
 • Menguruskan kalendar Akademik mengikut semester.
 • Menguruskan pendaftaran kursus pelajar baharu.
 • Menguruskan pra pendaftaran kursus.
 • Menguruskan tambah dan gugur kursus.
 • Menguruskan pengecualian kursus.
 • Menguruskan Modul Dekan, Timbalan Dekan, Ketua Jabatan dan pensyarah.
 • Menguruskan Sistem Penilaian Pensyarah (e-SPP).
 • Urusetia Mesyuarat JK Induk Majlis Konvokesyen Universiti.
 • Urusetia Mesyuarat JK Anugerah dan Hadiah Akademik universiti.
 • Urus setia Jawatankuasa Ijazah Kehormat/Prof. Emeritus.
 • Menguruskan Majlis Konvokesyen Universiti.
 • Urusan tempahan, penyelenggaraan dan pembersihan pakaian akademik.
 • Menyedia Atur Cara Pentadbiran Majlis Konvokesyen.
 • Urusan pelantikan petugas konvokesyen.
 • Menyedia teks pengumumam/titah.
 • Urusan rakaman, encode, padanan nama graduan dan pengujian untuk Smart Card.
 • Menguruskan Notis dan Sistem Konvokesyen.