Seksyen Peperiksaan dan Pengijazahan

 • Menguruskan notis peperiksaan.
 • Menguruskan jadual Draf dan jadual muktamad Peperiksaan.
 • Menguruskan jadual pengawasan peperiksaan.
 • Menguruskan pelantikan petugas peperiksaan.
 • Menguruskan alatan keperluan peperiksaan.
 • Menguruskan slip menduduki peperiksaan.
 • Mengurus dan memantau perjalanan peperiksaan.
 • Menguruskan  keputusan peperiksaan.
 • Menguruskan pengesahan keputusan peperiksaan
 • Mengurus permohonan peperiksaan gantian.
 • Menguruskan peperiksaan ulangan khas.
 • Menguruskan rayuan semakan gred.
 • Menguruskan rayuan pelajar gagal dan diberhentikan.
 • Menguruskan pelajar bergraduat.
 • Menguruskan pengeluaran sijil akuan sementara bergraduat.
 • Menguruskan transkrip.
 • Menguruskan skrol.
 • Menguruskan surat pengesahan status pengajian pelajar.
 • Menguruskan Modul Peperiksaan, Modul SemakanLayak Bergraduat, Modul Graduan, Modul Pensyarah dan Modul Dekan, Modul Timbalan Dekan, Modul dan Modul Pengerusi Program.
 • Menguruskan kes tatatertib salah laku akademik.
 • Menguruskan data Tracer Study.
 • Menguruskan data My3S untuk pelajar tahun akhir.
©2017 2017 — Updated: October 14, 2018 — Total visits: 22,285 — On-line: 0