Seksyen Senat dan Rekod Pelajar

 • Urusetia Mesyuarat Senat Universiti.
 • Urusan Pelantikan/Peyambungan/Penamatan Keanggotaan Ahli Senat.
 • Menguruskan permohonan bertukar program pelajar
 • Menguruskan Permohonan Tangguh pengajian pelajar.
 • Menguruskan permohonan Tarik diri pelajar /berhenti pengajian.
 • Menguruskan gugur nama pelajar dari daftar UMT.
 • Menguruskan permohonan rayuan gugur nama pelajar dari daftar universiti.
 • Menguruskan permohonan pengesahan PTPTN.
 • Menguruskan permohonan statistik/data pelajar.
 • Menguruskan permohonan pengesahan pelajar.
 • Menguruskan rekod  pelajar.
 • Menguruskan data Mymohes dan Myra.
 • Menguruskan penempatan Latihan Industri (inbound).
 • Menguruskan Sistem Latihan Industri (e-LI).
 • Menguruskan Tabung Latihan Industri (TALI).
 • Menguruskan pentadbiran dan kewangan.
 • Menguruskan Laman Web jabatan.
 • Menguruskan aset jabatan.
©2017 2017 — Updated: October 14, 2018 — Total visits: 21,061 — On-line: 0