Seksyen Kemasukan dan Promosi


 • Menguruskan pengambilan pelajar tempatan bagi pelajar program Diploma dan Sarjana Muda.
 • Menguruskan laman web kemasukan pelajar.
 • Menguruskan surat tawaran kemasukan pelajar.
 • Mengurus pendaftaran kemasukan pelajar baru.
 • Menguruskan pengambilan pelajar antarabangsa.
 • Menguruskan pertukaran pelajar dan mobiliti.
 • Menguruskan maklumat dan data pengambilan.
 • Menghadiri mesyuarat tetap yang berkaitan dengan pengambilan pelajar.
 • Menguruskan Program ‘Jom masuk U’
 • Seminar Pengajian Tinggi
 • Pameran/Program Out
 • Menguruskan sistem Mentor-Mantee.
 • Menguruskan data My3S untuk pelajar tahun satu.