PROGRAM PENGAJIAN DI UMT


PROGRAM PENGAJIAN YANG DITAWARKAN (PRASISWAZAH DAN DIPLOMA)

 

SENARAI PROG DEGREE,DIP N ASASI 2019

 

KETERANGAN LANJUT

Untuk mendapatkan keterangan lanjut mengenai Universiti Malaysia Terengganu, sila hubungi :

Pengarah
Jabatan Pengurusan Akademik (JPA)
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
21030 Kuala Terengganu
Terengganu, MALAYSIA
Tel : +609-668 4219 / 4532
Faks : +609-668 4143
Emel :akademik@umt.edu.my