Utama


NOTIS DAN ARAHAN MENGENAI PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER PENDEK SESI 2018/2019 (DIPLOMA)

Notis dan Arahan Mengenai Peperiksaan Akhir Semester Pendek Sesi 2018/2019 (Diploma).
Seterusnya

STATISTIK SALAH LAKU AKADEMIK DALAM PEPERIKSAAN

Statistik Salah Laku Akademik Di Dalam Peperiksaan. Semoga menjadi iktibar kepada semua pelajar.  
Seterusnya

SIJIL KECEKAPAN BAHASA MELAYU

Sijil Kecekapan Bahasa Melayu bagi Warganegara Asing iailah ujian yang diperkenalkan untuk pelajar, pensyarah dan pekerja warganegara asing yang bermastautin di Malaysia
Seterusnya

e-Newsletter : Academic Affairs

Akademic AffairsVolume 26
Seterusnya