banner05

Bahagian Pentadbiran Akademik

Bahagian Pentadbiran Akademik secara amnya menguruskan hal ehwal aktiviti pentadbiran akademik , menguruskan kewangan Jabatan Pengurusan Akademik, menguruskan Komplek Kuliah, menguruskan hal ehwal Senat, Majlis Konvokesyen Universiti dan sistem pengurusan kualiti.Bahagian Pentadbiran Akademik terdiri daripada 3 seksyen iaitu Seksyen Senat

convacation01.gif2-300x158

Bahagian Pengurusan Pasca Siswazah

Secara Amnya Bahagian Pengurusan Pasca Siswazah berfungsi menguruskan hal ehwal kemasukan, peperiksaan, pembiayaan dan pengijazahan pelajar pasca siswazah. Bahagian ini terdiri daripada 2 seksyen iaitu: Seksyen Kemasukan dan Rekod Pascasiswazah ·Menguruskan permohonan, agihan, dan tawaran kemasukan ke program pengajian siswazah UMT.

education1-178541-193190-196495-199274-995847167-640x480

Bahagian Pengurusan Prasiswazah

Secara amnya Bahagian Pengurusan Prasiswazah menguruskan  menguruskan hal ehwal pengambilan, peperiksaan, pembiayaan dan pengijazahan pelajar  diploma  dan sarjana muda . Bahagian ini terdiri daripada 3 seksyen iaitu   :   Seksyen Kemasukan Prasiswazah dan Diploma Menguruskan tawaran kemasukan pelajar. Mengurus pendaftaran